° 

                                                                                                                        TRÄDGRÄNSFENOLOGI 

 

                                                             
 

 

Vid björkens trädgräns på bilden har marktemperaturen registrerats kontinuerligt sedan1985.

Den 3 februari 2010 uppmättes -6,5°C ett djup av 0, 2 m. Det är första gången sedan1987 som en tillnärmelsevis så låg temperatur registrerats.Storsnasen, Jämtland. 850 m ö.h.

 

6 mars. Marktemperatur  -6.4 °C.

  5 april. Marktemperatur -5.4 °C.  
               
         
    28 april. Marktemperatur -0.4 °C.   20 maj. Marktemperatur -0.2 °C   11 juni. Marktemperatur -0.1 °C. Försenad lövsprickning.  
               
               
         
    1 juli. Marktemperatur +4.0 °C.     2 augusti. Marktemperatur +8.5 °C.  

11 september. Marktemperatur + 7.2 °C. Höstfärgningen starkt försenad.  

 
               
         
   

16 oktober. Marktemperatur + 1.2 °C. Riklig frösättning.

  12 december. Marktemperatur -0.3 °C.   3 januari 2011. Marktemperatur -0.7 °C.  
               
        Photo: Leif Kullman   
    11 februari 2011. Marktemperatur -1.1 °C.   20 mars 2011. Marktemperatur -0.9 °C.   18 april 2011. Marktemperatur -0.2 °C.   
            Vinterns lägsta temperatur -4.4 °C.   
    Photo:Leif Kullman   Photo; Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   
    21 maj 2011. Marktemperatur +0.7 °C. Jämför 11 juni 2010.   23 juni 2011. Marktemperatur +3.6 °C.    14 juli 2011. Marktemperatur + 5.9 °C.   
     Photo:Leif Kullman     Photo: Leif Kullman   
   

31 augusti 2011. Marktemperatur +8.6  °C. 

 

11 september 2011. Marktemperatur +8.5 °C.  

  31 oktober 2011. Marktemperatur +3.1 °C.   
               
    Photo: Leif Kullman    Photo:Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   
 

 

30 januari 2012. Marktemperatur - 0.2 °C.

  9 april 2012. Marktemperatur - 0.1°C.   

29  april 2012- Marktemperatur + 0.1 °C. 

 

 
               
    Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman    Photo. Leif Kullman   
    27 maj 2012. Marktemperatur +0.2 °C    15 juni 2012. Marktemperatur +0.4 ºC    11 juli 2012. Marktemperatur +7.0 °C.   
            Trög snösmältning, jfr. 14 juli 2011.   
            Photo:Leif Kullman   
    29 juli 2012. Marktemperatur +9.2 °C    6 augusti 2012. Marktemperatur + 8.2 °C.    12 oktober 2012. Marktemperatur + 2.3 °C.   
               
             
    22 november 2012. Marktemperatur +0.1 °C.    3 februari 2013. Marktemperatur -0.7°C.    11 mars 2013. Marktemperatur -0.9°C.    
               
     Photo: Leif Kullman          
    2 april 2013. Marktemperatur -2.4 °C.    4 maj 2013. Marktemperatur -0.3 °C.    30 maj 2013. Marktemperatur +3.8 °C.   
               
               
    19 juni 2013. Marktemperatur +2.6 °C.     16 juli 2013. Marktemperatur +4.1 °C.    26 augusti. Marktemperatur +8.9 °C.   
               
    Photo: Leif Kullman   Photo:Leif Kullman     Photo:: Leif Kullman  
               
    27 oktober 2013. Marktemperatur + 2.9 °C.   11 februari 2014. Marktemperatur -1.7 °C.    21 mars 2014. Marktemperatur -0.3 °C.   
               
    Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman   Photo: Leif kUllman   
    ;29 maj 2014. Marktemperatur +0.9°C.   19 juni 2014. Marktemperatur +3.9°C.   13 Oktober 2014. Marktemperatur +3.2 ºC   
               
    Photo: Leif Kullman   Photo:Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   
    13 mars 2015. Marktemperatur -1.0 °C.   5 april 2015. Marktemperatur -0.3 °C  

19 juni 2015. Marktemperatur +0.3° C .

Jfr. 19 juni 2013,  2014, 2017

 
    Photo:Leif Kullman    Photo: Leif Kullman       
    27 juli 2015. Marktemperatur  +5.5 °C    13 september 2015. Marktemperaur +7.8 °C    10 oktober 2015. Marktemperatur  +3.3 °C  
               
    Photo: Leif Kullman        Photo: Leif Kullman   
    22 februari 2016. Marktemperatur  -1.6 °C   24 mars 2016. Marktemperatur -0.1 °C    3 maj 2016. Marktemperatur +0.3 °C.  
               
    Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman       
    22 maj 2016. Marktemperatur -0.6 °C.    25 juni 2016. Marktemperatur +3.4 °C.    3 augusti 2016. Marktemperatur +4.6 °C. 
               
    Photo: Leif Kullman    Photo:Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
    18 april 2017. Marktemperatur -0.1 °C   8 juni 2017. Marktemperatur +0.8 °C.   19 juni 2017. Marktemperatur +1.0 °C.   
               
   

Photo: Leif Kullmamn

 

  Photo: Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   
    1 augusti 2017. Marktemperatur +7.9 °C   

17september 2017. Marktemperatur +5.0 °C 

  17 oktober 2017. Marktemperatur +2.0 °C  
               
    Photo: Leif kullman    Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman   
               
    17 februari 2018. Marktemperatur -0.6 °C    2 april 2018. Marktemperatur -0.9 °C    4 maj 2018. Marktemperatur -1.1 °C  
     
    Photo: Leif kullamn
    8 juni 2018. Marktemperatur + 0.9 °C