FÖREDRAG - FÖRELÄSNINGAR

Jag erbjuder föredrag (1-1,5 timme), med följande titlar. Kontakt: leif.kullman@emg.umu.se, tel. 070-5641848.

 

1. Från kalfjäll till vitsippslund. Den nutida klimatförändringens inverkan på det levande fjällandskapet.

2. När fjällen var skogklädda. Kampen mellan skog och fjäll i ett ständigt föränderligt klimat.

3. Fjällens veteraner. Urgamla träd på gränsen mellan skog och fjäll.

4. Vår nya fjällflora. Vittnesbörd om hur fjällens växtlighet förändras i ett varmare klimat.

5. Fjällens gömda skogar. Smältande glaciärer avslöjar skogväxt på extremt höga nivåer under tidigare

    varma perioder.

6. Fjällen som "kulturlandskap".

7. Nya blad i Sveriges skogshistoria. Modern forskning avlivar myter och presenterar nya revolutionerande

    rön om Nordens tidiga vegetationshistoria.